Advertiser

Pengertian drama basa jawa


    Ayokbaca .Definisi drama dalam bahasa jawa adalah cerios/kisah ingkang ngelibataken konflik utawa emosi lan didamel khusus namung kangge pertunjukan teater. Cerios ingkang didamel saged ngisahake kedadean nang alam ndunyo kelawan nyoto utowo rekodoyo. 
Jenis-jenis drama basa jawa

 • Drama tragedi, Drama tragedi yaiku drama kang isine kadadeyan sing nrenyuhake ati (sedhih).
 • Drana komedi, Drama komedi yaiku drama kang medharake lakon sing lucu.
 • Drama Tragekomedi, merupakan jenis drama yang dipadukan antara kisah drama tragedi dan komedi.
 • Drama Opera, merupakan drama yang dialognya disajikan dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik.
 • Melodrama, merupakan jenis drama yang dialog dalam dramanya diucapkan dengan diiringi musik.
 • Drama Farce, merupakan drama yang menyerupai dagelan, tapi hanya pada beberapa bagiannya.
 • Drama Tablo, merupakan jenis drama yang para pemainnya tidak mengucapkan dialogtetapi pemain lebih pada melakukan gerakan-gerakan.
 • Drama Sendratari, merupakan penggabungan antara seni drama dan seni tari.

Pamilahe pacelathon ing pentas dramayaiku ,
 • Dialog : pacelathon antara rong paraga/ luwih
 • Monolog : pacelathon dhewean
 • Prolog : pacelathon sing ditindakake ana ing wiwitan pentas drama
 • Epilog : pacelathon sing ditindakake ana ing pungkasan pentas drama
    Manut etimologi ( asal usul wujud tembung ) tembung drama asal saka basa yunani kuno dram kang ategese gerak . Tontonan drama pancen ngunggulake pachelaton dialog lan gerak gerike akting pemain utowo uwong sng main ake drama . Pacelathon lan gerak gerik mau mragakake cerita kang tinulis ing sajrone teks/naskah. Baca Juga Tetembung lan macem-maceme cerita drama basa jawa

    Drama asring sinebut sandiwara utowo teater . Tembung sandiwara asal saka basa jawa sing artine wadi ( rahasia ) lan tembung wara ategese ajaran . Sandiwara biso di tegesake . Ajaran kang di sampekake secara wadi uwoto ora terang-terangan . Ganeya mangkono? Awit saben lakon ing drama sejatine ndandhut pesen/amanat utamane ajaran moral kango penonton e .

    Tembung teater dijupuk saka bahasa inggris kang ategese gedhong pertunjukan utowo dunyane sandiwata . Tembung Theater iki asale saka teko bahasa yunani theatron sing artine gumun ( takjub ) anggone delok lan lega ( puas ) anggone nyesekake tontonan drama sing di pentasake ning ndukur panggung kui .

    Keri-keri iki tembung teater duweni teges loro . Kapisan, teater kang ategese gedhong pertunjukan yaiku papan pementasan sawijining pertunjukan . Ing papan iki penonton ngumpul bebarengan ndelok lan nikmati tontonan sing di pinuju dipentasake . Kapindho teater kang ategese wujud tontonan kang dipentaskae ing sangarepane wong akeh. Wujud tontonan iki lumrahe duwe jeneng kanggo menehi tanda group siji lan klawan group liyane. Umpane teater koma, teater kerikil , teater ana , lan sapiturute

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel